onnaradfront

ספר זה הוא מדריך מעשי. הוא מיועד לכל אחד ואחת המעוניינים לשנות את הכיוון ולהחזיר לחברה שלנו משהו מהערכיות ומהלכידות שאבדו לה, ולא יודעים כיצד. התחילו כעת, בעזרת מדריך זה!

ספר מודפס: 25 ש"ח

ספר במהדורה דיגיטלית: חינם! לחצו כאן להורדה 

[wp_cart:חותרים לשפיות חברתית-כלכלית:price:25:end]